تبلیغات
جنگل،زیباترین جلوه طبیعت (حفظ و نگهداری آن وظیفه همگانی است) - برنامه بهینه سازی پایش، حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور،متضمن حفظ و پایداری جنگلهای شمال،بشرط ها و شروطها
جنگل،زیباترین جلوه طبیعت (حفظ و نگهداری آن وظیفه همگانی است)
بیا تا گل برافشانیم و........ فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ :علی امیدی
مطالب اخیر
نویسندگان
با تصویب نامه هیئت محترم وزیران در تاریخ16.10.1392 با  عنوان برنامه بهینه سازی پایش، حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور،نسخه جدیدی برای بهره برداری از جنگل های کشور پیچیده شد.طبق ماده 6 این مصوبه حاکمیتی که حکم قانون را دارد(زیرا قانون ملی شدن جنگلها نیز ،در واقع،تصویب نامه هیئت وزیران بود)بهره برداری بصورت برش های بهداشتی و پرورشی تعریف و محدود شده است.
هرچند که تبعات اجرای این قانون لازم الاجرا،برای طرحهای جنگلداری تحت اقدام،ممکن است نابسامانی را در عملکرد مجریان طرحها بهمراه داشته باشد ولی با اقدامات جبرانی دولت، می توان به تداوم فعالیت های مدیریت منابع طبیعی در طرح های جنگلداری امیدوار بود.
از طرفی دیگر القاء دیدگاه های منفی و افراطی،فراتر از قانون تصویب شده اخیر،بی انصافی در حق کسانی است که عمری را برای جنگلبانی این کشور مصروف نموده اند , و اعتقاد دارند که مدیریت در چارچوب اجرای طرح های جنگلداری،مدیریت بهینه و کم هزینه برای دستیابی به اهداف حفاظت،احیاء ،اصلاح و بهره برداری اصولی از جنگل های تولیدی است که در سایه آن تولید ،اشتغال و بهره وری منابع تولید نیز حفظ شده و استمرار می یابند.
 ممنوعیت دخالت پرورشی در توده های جوان طبیعی،که در قانون مذکور مجاز شمرده شده است ،باعث می شود تا منابع درآمد طرح های جنگلداری فعلی کاهش شدید داشته باشند.
خلاصه کلام اینکه برنامه قانونی مذکور نگرانی های حافظان منابع طبیعی را مرتفع نموده، و لی باید مراقب باشیم تا بجای اصلاح ابرو،چشم را کور نکنیم!.بعبارتی دیگر تعطیلی طرحهای جنگلداری،مطمئنا به فاجعه ای تبدیل خواهد شد که تخریب آن کمتر از بهره برداری های شدید گذشته نیست.

برنامه بهینه سازی پایش، حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور

شماره۱۶۰۳۳۲/ت۴۱۰۷۴هـ                                               ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ 
برنامه بهینه سازی پایش، حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور 
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور
وزارت نفت ـ سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۲۸۵۰/۰۲۰ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۱ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره ماده (۱۴۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ برنامه بهینه سازی پایش، حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
 
برنامه بهینه سازی پایش، حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور 
ماده۱ـ در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ بهره برداری از جنگل: استفاده از ظرفیت های قابل تحمل اکولوژیکی و اقتصادی در چارچوب مدیریت پایدار جنگل ها.
ب ـ پارک جنگلی: مجموعه جنگلی طبیعی یا دست کاشت با محدوده معین که به دلیل موقعیت مکانی مناسب و قابلیت های طبیعی و جذابیت ها برای تأمین هدف های تفریحی، گردشگری، تفرجی، زیست محیطی و حفاظتی، مدیریت و استفاده می شود و به سه دسته پارک جنگلی طبیعی، طبیعت و دست کاشت تقسیم می گردد.
ج ـ جنگل حفاظتی: جنگلی که به علت شرایط خاص رویشگاه از قبیل شیب، حساسیت خاک به فرسایش، استعداد زمین به لغزش و رانش، خطر نابودی ذخایر جنگلی و بوم ساخت های (اکوسیستم) جنگل، حفظ منظر، زمین آبی و نظایر آن تحت مدیریت خاص قرار می گیرد.
دـ محصولات غیرچوبی: محصولاتی از قبیل ریشه، برگ، صمغ، مان، گال و پوست گونه های جنگلی.
هـ ـ برنامه ملی جنگلی: برنامه ای شامل محورهای کلی طرح های مدیریت منابع جنگلی و ارتباط آن با سایر فعالیت ها در سطح ملی و منطقه ای به منظور اعمال مدیریت پایدار جنگل.
وـ طرح مدیریت منابع جنگلی: سند مدونی از مجموعه فعالیت های اجرایی مرتبط با هم که براساس شاخص ها و نشانگرهای مدیریت پایدار جنگل برحسب زمان و مکان برای محدود ه ای از جنگل تهیه می گردد.
ماده۲ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است بهره برداری از جنگل های کشور را در چارچوب طرح مدیریت منابع جنگلی براساس شاخص ها و نشانگرهای مدیریت پایدار جنگل به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیأت دولت» است، ساماندهی نماید.
تبصره۱ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت، بسته های اجرایی حصول شاخص ها و نشانگرهای موضوع این ماده را ظرف یک سال تهیه و اجرا نماید.
تبصره۲ـ بهره برداری از جنگل هایی که تحت پوشش طرح های مدیریت منابع جنگلی نیستند تا زمانی که برای آنها طرح مدیریت منابع جنگلی تهیه و اجرا نشده است، تابع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ـ مصوب ۱۳۴۶ـ و اصلاحات بعدی آن می باشد.
ماده۳ـ بهره برداری از محصولات غیرچوبی صرفاً براساس تبصره (۷) الحاقی به ماده (۳) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ـ مصوب ۱۳۷۶ـ مجاز می باشد.
ماده۴ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه ملی جنگل های کشور را متناسب با شرایط رویشی مناطق پنجگانه (هیرکانی، ارسبارانی، زاگرسی، ایران تورانی و خلیج فارس و عمانی) با تأکید بر اصل حفاظت و توسعه پایدار ظرف یک سال تهیه و به هی أت وزیران ارئه نماید.
ماده۵ ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است با همکاری سازمان های جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و حفاظت محیط زیست نسبت به تعیین و ثبت یک منطقه در هر یک از مناطق رویشی پنجگانه جنگل های کشور به عنوان میراث طبیعی ملی و جهانی در چارچوب قوانین مربوط مبادرت نماید.
تبصره ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است منابع مورد نیاز برای اجرای این ماده را از محل بودجه عمومی، ردیف های درآمد ـ هزینه و سایر منابع در اختیار تأمین نماید.
ماده۶ ـ سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است اجرای طرح های جنگلداری در شمال کشور را به نحوی برنامه ریزی و مدیریت نماید که چوب حاصل از بهره برداری جنگل، صرفاً از درختان آسیب دیده (شکسته، افتاده، ریشه کن، آفت زده) وعملیات پرورشی تأمین گردد.
ماده۷ـ به منظور کاهش فشار جنگل نشینان و روستاهای حاشیه جنگل بر منابع جنگلی و جایگزینی سوخت های فسیلی به جای چوب و هیزم، وزارت نفت موظف است با همکاری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که واحدهای توزیع نفت و گاز مایع به منظور دسترسی آسانتر ساکنان روستاهای بالای بیست خانوار به سوخت های فسیلی در مکانهای مناسب مستقر شوند.
ماده۸ ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است نقشه جنگل های کشور را مبتنی بر استانداردهای حدنگاری (کاداستر) تهیه و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اخذ سند مالکیت آن با احداث خط تنسیق و تعیین مرز حایل انفال و مستثنیات اشخاص اقدام نموده و همزمان با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور با ایجاد سامانه مناسب نسبت به کنترل مساحت جنگل ها و پیشگیری از تخلفات مربوط اقدام نماید.
ماده۹ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است منابع مورد نیاز برای اجرای این تصویب نامه را از محل بودجه عمومی، ردیف های درآمد ـ هزینه و سایر منابع در اختیار تأمین نماید.
ماده۱۰ـ وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه موظف است گزارش روند اجرای آن را به صورت سالانه به هیأت وزیران ارائه نماید.
 
نوع مطلب :
برچسب ها : پایش، حفاظت، مدیریت بهینه، جنگلها، بهره برداری، بهداشتی، پرورشی،
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 12 شهریور 1393
پنجشنبه 29 فروردین 1398 09:51 ب.ظ
I’m not that much of a internet reader to be honest
but your blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your website to come back later on.
Cheers
یکشنبه 25 فروردین 1398 02:39 ق.ظ
Very energetic article, I liked that bit. Will there
be a part 2?
سه شنبه 13 آذر 1397 11:18 ب.ظ
It's actually a nice and helpful piece of info. I am happy that
you just shared this useful information with us.
Please stay us informed like this. Thanks for sharing.
چهارشنبه 30 آبان 1397 07:20 ب.ظ
I always used to read piece of writing in news papers but now as I am a
user of net thus from now I am using net for content, thanks to web.
یکشنبه 27 آبان 1397 10:32 ب.ظ
This is a topic which is near to my heart... Cheers! Exactly where are your contact details though?
جمعه 25 آبان 1397 10:01 ب.ظ
I'd like to thank you for the efforts you've put in penning this website.

I'm hoping to view the same high-grade content from
you in the future as well. In truth, your creative writing
abilities has encouraged me to get my very own blog now ;)
پنجشنبه 24 آبان 1397 07:04 ب.ظ
If some one desires expert view regarding blogging and site-building afterward i propose him/her to visit
this webpage, Keep up the good work.
چهارشنبه 23 آبان 1397 07:38 ب.ظ
Thank you for the auspicious writeup. It in fact
was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you!

By the way, how could we communicate?
سه شنبه 22 آبان 1397 07:43 ب.ظ
I'm not sure where you're getting your information, but great topic.
I needs to spend some time learning much more or understanding more.
Thanks for magnificent information I was looking for this info for my mission.
دوشنبه 14 آبان 1397 06:20 ق.ظ
Descargar facebook http://twitter.com/descargar_hq descargar facebook

Oh my goodness! Incredible article dude! Thanks, However
I am experiencing issues with your RSS. I don't
understand the reason why I am unable to join it. Is there anybody else
getting the same RSS issues? Anybody who knows the answer can you kindly respond?
Thanx!! Descargar facebook http://twitter.com/descargar_hq descargar facebook
یکشنبه 13 آبان 1397 04:35 ب.ظ
Descargar facebook http://twitter.com/descargar_hq descargar
facebook
Your style is really unique compared to other folks I've read stuff from.

Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I'll just book mark this site.
Descargar facebook http://twitter.com/descargar_hq descargar
facebook
پنجشنبه 3 آبان 1397 02:44 ق.ظ
This paragraph will help the internet people for building up new webpage
or even a blog from start to end.
سه شنبه 1 آبان 1397 02:05 ب.ظ
This post will help the internet visitors for setting up new weblog or even a blog from start to end.
پنجشنبه 26 مهر 1397 09:53 ب.ظ
Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this article
and the rest of the site is really good.
سه شنبه 17 مهر 1397 04:19 ب.ظ
Awesome blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers?
I'm hoping to start my own blog soon but I'm a little lost
on everything. Would you propose starting with a free platform like
Wordpress or go for a paid option? There are so many
options out there that I'm completely confused ..

Any suggestions? Thank you!
دوشنبه 16 مهر 1397 06:05 ب.ظ
Hello, after reading this remarkable paragraph i am as well glad to share my experience here with friends.
دوشنبه 16 مهر 1397 01:03 ق.ظ
My family always say that I am killing my time here at web, but I
know I am getting familiarity daily by reading thes fastidious posts.
سه شنبه 10 مهر 1397 07:02 ق.ظ
Hello, i feel that i saw you visited my weblog so i got
here to return the choose?.I am trying to in finding issues to enhance my
website!I assume its adequate to make use of some of your ideas!!
سه شنبه 10 مهر 1397 06:05 ق.ظ
Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your
blog posts. Anyway I'll be subscribing to your feeds and
even I achievement you access consistently quickly.
دوشنبه 9 مهر 1397 04:56 ب.ظ
Good day I am so glad I found your website, I really found you by mistake, while I was looking on Askjeeve for
something else, Nonetheless I am here now and would just like to say cheers for a remarkable post and a all round exciting blog (I also
love the theme/design), I don't have time to read through it all
at the minute but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more,
Please do keep up the excellent work.
دوشنبه 9 مهر 1397 10:52 ق.ظ
Because the admin of this website is working, no hesitation very quickly it will
be renowned, due to its feature contents.
پنجشنبه 22 شهریور 1397 12:14 ق.ظ
I do not know if it's just me or if perhaps everyone else experiencing problems with your blog.
It appears like some of the written text within your content are running off the screen.
Can someone else please comment and let me know if this is happening to them as well?
This might be a problem with my web browser because I've had
this happen before. Cheers
شنبه 31 تیر 1396 03:27 ق.ظ
It's the best time to make a few plans for the future and it is time to be happy.
I've learn this put up and if I could I wish to recommend you few attention-grabbing issues or suggestions.
Maybe you could write next articles relating to this article.

I wish to read more issues about it!
جمعه 30 تیر 1396 01:34 ب.ظ
May I simply say what a relief to discover someone who really understands what they are talking about
over the internet. You definitely realize how to bring a problem to
light and make it important. More people have to check this out
and understand this side of the story. I was surprised that you
aren't more popular because you certainly have the gift.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی