جنگل،زیباترین جلوه طبیعت (حفظ و نگهداری آن وظیفه همگانی است)
بیا تا گل برافشانیم و........ فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ :علی امیدی
مطالب اخیر
نویسندگان
با تصویب نامه هیئت محترم وزیران در تاریخ16.10.1392 با  عنوان برنامه بهینه سازی پایش، حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور،نسخه جدیدی برای بهره برداری از جنگل های کشور پیچیده شد.طبق ماده 6 این مصوبه حاکمیتی که حکم قانون را دارد(زیرا قانون ملی شدن جنگلها نیز ،در واقع،تصویب نامه هیئت وزیران بود)بهره برداری بصورت برش های بهداشتی و پرورشی تعریف و محدود شده است.
هرچند که تبعات اجرای این قانون لازم الاجرا،برای طرحهای جنگلداری تحت اقدام،ممکن است نابسامانی را در عملکرد مجریان طرحها بهمراه داشته باشد ولی با اقدامات جبرانی دولت، می توان به تداوم فعالیت های مدیریت منابع طبیعی در طرح های جنگلداری امیدوار بود.
از طرفی دیگر القاء دیدگاه های منفی و افراطی،فراتر از قانون تصویب شده اخیر،بی انصافی در حق کسانی است که عمری را برای جنگلبانی این کشور مصروف نموده اند , و اعتقاد دارند که مدیریت در چارچوب اجرای طرح های جنگلداری،مدیریت بهینه و کم هزینه برای دستیابی به اهداف حفاظت،احیاء ،اصلاح و بهره برداری اصولی از جنگل های تولیدی است که در سایه آن تولید ،اشتغال و بهره وری منابع تولید نیز حفظ شده و استمرار می یابند.
 ممنوعیت دخالت پرورشی در توده های جوان طبیعی،که در قانون مذکور مجاز شمرده شده است ،باعث می شود تا منابع درآمد طرح های جنگلداری فعلی کاهش شدید داشته باشند.
خلاصه کلام اینکه برنامه قانونی مذکور نگرانی های حافظان منابع طبیعی را مرتفع نموده، و لی باید مراقب باشیم تا بجای اصلاح ابرو،چشم را کور نکنیم!.بعبارتی دیگر تعطیلی طرحهای جنگلداری،مطمئنا به فاجعه ای تبدیل خواهد شد که تخریب آن کمتر از بهره برداری های شدید گذشته نیست.

برنامه بهینه سازی پایش، حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور

شماره۱۶۰۳۳۲/ت۴۱۰۷۴هـ                                               ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ 
برنامه بهینه سازی پایش، حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور 
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور
وزارت نفت ـ سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۲۸۵۰/۰۲۰ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۱ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره ماده (۱۴۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ برنامه بهینه سازی پایش، حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
 
برنامه بهینه سازی پایش، حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور 
ماده۱ـ در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ بهره برداری از جنگل: استفاده از ظرفیت های قابل تحمل اکولوژیکی و اقتصادی در چارچوب مدیریت پایدار جنگل ها.
ب ـ پارک جنگلی: مجموعه جنگلی طبیعی یا دست کاشت با محدوده معین که به دلیل موقعیت مکانی مناسب و قابلیت های طبیعی و جذابیت ها برای تأمین هدف های تفریحی، گردشگری، تفرجی، زیست محیطی و حفاظتی، مدیریت و استفاده می شود و به سه دسته پارک جنگلی طبیعی، طبیعت و دست کاشت تقسیم می گردد.
ج ـ جنگل حفاظتی: جنگلی که به علت شرایط خاص رویشگاه از قبیل شیب، حساسیت خاک به فرسایش، استعداد زمین به لغزش و رانش، خطر نابودی ذخایر جنگلی و بوم ساخت های (اکوسیستم) جنگل، حفظ منظر، زمین آبی و نظایر آن تحت مدیریت خاص قرار می گیرد.
دـ محصولات غیرچوبی: محصولاتی از قبیل ریشه، برگ، صمغ، مان، گال و پوست گونه های جنگلی.
هـ ـ برنامه ملی جنگلی: برنامه ای شامل محورهای کلی طرح های مدیریت منابع جنگلی و ارتباط آن با سایر فعالیت ها در سطح ملی و منطقه ای به منظور اعمال مدیریت پایدار جنگل.
وـ طرح مدیریت منابع جنگلی: سند مدونی از مجموعه فعالیت های اجرایی مرتبط با هم که براساس شاخص ها و نشانگرهای مدیریت پایدار جنگل برحسب زمان و مکان برای محدود ه ای از جنگل تهیه می گردد.
ماده۲ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است بهره برداری از جنگل های کشور را در چارچوب طرح مدیریت منابع جنگلی براساس شاخص ها و نشانگرهای مدیریت پایدار جنگل به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیأت دولت» است، ساماندهی نماید.
تبصره۱ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت، بسته های اجرایی حصول شاخص ها و نشانگرهای موضوع این ماده را ظرف یک سال تهیه و اجرا نماید.
تبصره۲ـ بهره برداری از جنگل هایی که تحت پوشش طرح های مدیریت منابع جنگلی نیستند تا زمانی که برای آنها طرح مدیریت منابع جنگلی تهیه و اجرا نشده است، تابع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ـ مصوب ۱۳۴۶ـ و اصلاحات بعدی آن می باشد.
ماده۳ـ بهره برداری از محصولات غیرچوبی صرفاً براساس تبصره (۷) الحاقی به ماده (۳) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ـ مصوب ۱۳۷۶ـ مجاز می باشد.
ماده۴ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه ملی جنگل های کشور را متناسب با شرایط رویشی مناطق پنجگانه (هیرکانی، ارسبارانی، زاگرسی، ایران تورانی و خلیج فارس و عمانی) با تأکید بر اصل حفاظت و توسعه پایدار ظرف یک سال تهیه و به هی أت وزیران ارئه نماید.
ماده۵ ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است با همکاری سازمان های جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و حفاظت محیط زیست نسبت به تعیین و ثبت یک منطقه در هر یک از مناطق رویشی پنجگانه جنگل های کشور به عنوان میراث طبیعی ملی و جهانی در چارچوب قوانین مربوط مبادرت نماید.
تبصره ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است منابع مورد نیاز برای اجرای این ماده را از محل بودجه عمومی، ردیف های درآمد ـ هزینه و سایر منابع در اختیار تأمین نماید.
ماده۶ ـ سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است اجرای طرح های جنگلداری در شمال کشور را به نحوی برنامه ریزی و مدیریت نماید که چوب حاصل از بهره برداری جنگل، صرفاً از درختان آسیب دیده (شکسته، افتاده، ریشه کن، آفت زده) وعملیات پرورشی تأمین گردد.
ماده۷ـ به منظور کاهش فشار جنگل نشینان و روستاهای حاشیه جنگل بر منابع جنگلی و جایگزینی سوخت های فسیلی به جای چوب و هیزم، وزارت نفت موظف است با همکاری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که واحدهای توزیع نفت و گاز مایع به منظور دسترسی آسانتر ساکنان روستاهای بالای بیست خانوار به سوخت های فسیلی در مکانهای مناسب مستقر شوند.
ماده۸ ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است نقشه جنگل های کشور را مبتنی بر استانداردهای حدنگاری (کاداستر) تهیه و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اخذ سند مالکیت آن با احداث خط تنسیق و تعیین مرز حایل انفال و مستثنیات اشخاص اقدام نموده و همزمان با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور با ایجاد سامانه مناسب نسبت به کنترل مساحت جنگل ها و پیشگیری از تخلفات مربوط اقدام نماید.
ماده۹ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است منابع مورد نیاز برای اجرای این تصویب نامه را از محل بودجه عمومی، ردیف های درآمد ـ هزینه و سایر منابع در اختیار تأمین نماید.
ماده۱۰ـ وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه موظف است گزارش روند اجرای آن را به صورت سالانه به هیأت وزیران ارائه نماید.
 
نوع مطلب :
برچسب ها : پایش، حفاظت، مدیریت بهینه، جنگلها، بهره برداری، بهداشتی، پرورشی،
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 12 شهریور 1393
چهارشنبه 2 بهمن 1398 11:11 ق.ظ
I'm extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it's rare to see a great blog like this one nowadays.
یکشنبه 29 دی 1398 05:42 ب.ظ
It's very straightforward to find out any topic on net as compared to textbooks, as I found this paragraph at this website.
یکشنبه 29 دی 1398 03:09 ق.ظ
Hey there! Would you mind if I share your blog with
my twitter group? There's a lot of folks that I think would really enjoy your content.
Please let me know. Many thanks
جمعه 27 دی 1398 05:02 ق.ظ
Great post.
چهارشنبه 25 دی 1398 08:56 ب.ظ
A fascinating discussion is definitely worth comment. I think that you ought to publish more about this issue, it may not be a taboo subject but typically people don't talk about such topics. To the next! All the best!!
چهارشنبه 25 دی 1398 08:22 ب.ظ
I savor, result in I discovered just what I used to
bee looking for. You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless yoou man. Haave a nice day.

Bye
سه شنبه 24 دی 1398 03:39 ب.ظ
Having read this I thought it was extremely informative.
I appreciate you taking the time and effort to put this short article together.
I once again find myself spending way too much time both reading and commenting.
But so what, it was still worth it!
سه شنبه 24 دی 1398 01:02 ب.ظ
I know this website offers quality based articles and additional material, is there any
other site which provides these things in quality?
دوشنبه 23 دی 1398 03:18 ب.ظ
This is a really great site!So much useful information and handy tips, thanks a lot =)
سه شنبه 17 دی 1398 07:44 ق.ظ
I couldn't refrain from commenting. Well written!
دوشنبه 16 دی 1398 12:33 ب.ظ
It's enormous that you are getting thoughts from this article as well as from our argument made at this time.
یکشنبه 15 دی 1398 01:36 ق.ظ
Hi would you mind letting me know which web host you're working with?
I've loaded your blog in 3 different browsers and I must
say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good web hosting provider at a reasonable price?
Thanks a lot, I appreciate it!
جمعه 13 دی 1398 12:34 ب.ظ
Great article! We are linking to this particularly great post on our website. Keep up the great writing.
سه شنبه 10 دی 1398 01:31 ب.ظ
Hey there! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog
platform are you using for this site? I'm getting tired of
Wordpress because I've had problems with hackers and I'm looking
at alternatives for another platform. I would be awesome if you could
point me in the direction of a good platform.
سه شنبه 10 دی 1398 10:27 ق.ظ
Hi, i think that i saw you visited my blog thus i came
to “return the favor”.I'm trying to
find things to enhance my web site!I suppose its ok
to use a few of your ideas!!
سه شنبه 3 دی 1398 12:51 ب.ظ
Pretty! This was a really wonderful article. Thank you for supplying these details.
جمعه 29 آذر 1398 11:30 ق.ظ
Hi there, just wanted to say, I enjoyed this blog post.

It was inspiring. Keep on posting!
یکشنبه 24 آذر 1398 09:01 ق.ظ
جنگل،زیباترین جلوه طبیعت (حفظ
و نگهداری آن وظیفه همگانی است) - برنامه
بهینه سازی پایش، حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور،متضمن حفظ و
پایداری جنگلهای شمال،بشرط ها
و شروطها http://almarefh.org
شنبه 23 آذر 1398 02:46 ق.ظ
Howdy, I do believe your web site could be
having web browser compatibility problems. When I take a look at your blog in Safari, it looks
fine however, when opening in IE, it has some overlapping issues.

I merely wanted to provide you with a quick heads up! Other than that, great site!
سه شنبه 19 آذر 1398 07:00 ق.ظ
Download ringtones, message tones, alert tones etc... Free mobile ringtones for all type of phones, shared and submitted by our users. Choose from over 41000 ringtones uploaded under various categories. Get the latest ringtones in mp3 file format and set the coolest, trendiest tone as your mobile ringtone.<br>

<a href=https://dolotnuthietke.com>freeВ download ringtone mp3</a>
<a href=https://dolotnuthietke.com>iphone ringtone download mp3</a>
<a href=https://dolotnuthietke.com>iphone 8 ringtone download mp3</a>
<br>

Access unlimited number of ringtones and download them with out sign up or registration. Surveys reveal that more than half of the mobile phone users between 15 to 30 years of age download ringtones at least once. To upload and share your collection of ringtones with other, click the 'Upload Ringtone' button and submit .mp3 files under 2MB in size.<br>

<a href="http://www.arezohaa.ir/post/16774/">k g f ringtone download hindi mp3</a>
2393887
دوشنبه 18 آذر 1398 02:34 ب.ظ
Hello there, I discovered your web site by the use of Google even as looking for
a related subject, your website got here up, it seems good.
I have bookmarked it in my google bookmarks.
Hi there, simply changed into alert to your blog thru Google, and located that
it is truly informative. I'm going to watch out for brussels.

I will be grateful in the event you proceed
this in future. Many people will probably be benefited from your writing.
Cheers!
شنبه 16 آذر 1398 06:02 ب.ظ
Spot on with this write-up, I honestly believe that this
site needs much more attention. I'll probably be returning to see
more, thanks for the info!
جمعه 15 آذر 1398 04:14 ب.ظ
You really make it appear so easy together with your presentation but I find
this topic to be actually one thing which I believe I might
by no means understand. It sort of feels too complex and very huge for me.
I am taking a look forward in your subsequent submit, I'll try to get the hang of it!
یکشنبه 10 آذر 1398 03:27 ب.ظ
I think the admin of this web page is really working hard in favor of
his web site, because here every data is
quality based stuff.
پنجشنبه 30 آبان 1398 04:58 ب.ظ
It's appropriate time to make some plans for the future and it's time to be happy.

I have read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or suggestions.
Perhaps you can write next articles referring to this article.

I want to read more things about it!
سه شنبه 28 آبان 1398 05:04 ب.ظ
I am now not sure where you are getting your information, however great topic.
I needs to spend a while finding out more or figuring out more.
Thank you for wonderful information I used to be on the lookout for this info for
my mission.
دوشنبه 27 آبان 1398 09:46 ب.ظ
Piece of writing writing is also a fun, if you be
acquainted with then you can write otherwise
it is difficult to write.
یکشنبه 19 آبان 1398 08:23 ب.ظ
Hey superb website! Does running a blog such as this take a large amount of work?

I have virtually no expertise in coding however I had
been hoping to start my own blog soon. Anyway,
if you have any ideas or techniques for new blog owners please share.
I know this is off topic nevertheless I simply
had to ask. Cheers!
جمعه 3 آبان 1398 10:34 ب.ظ
It's impressive that you are getting thoughts from this paragraph as well as
from our discussion made at this time.
سه شنبه 30 مهر 1398 03:12 ب.ظ
I think that everything published made a great deal of sense.

But, consider this, what if you added a little information? I am
not suggesting your content is not solid, but suppose you added a title that grabbed people's attention? I
mean جنگل،زیباترین جلوه طبیعت (حفظ
و نگهداری آن وظیفه همگانی است) - برنامه بهینه سازی پایش، حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور،متضمن حفظ و پایداری جنگلهای
شمال،بشرط ها و شروطها is kinda plain. You could peek at Yahoo's front page
and see how they create article titles to grab viewers to
open the links. You might add a video or a related pic or two to grab people excited about
everything've got to say. Just my opinion, it might bring your website a little livelier.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو