تبلیغات
جنگل،زیباترین جلوه طبیعت (حفظ و نگهداری آن وظیفه همگانی است) - برنامه بهینه سازی پایش، حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور،متضمن حفظ و پایداری جنگلهای شمال،بشرط ها و شروطها
جنگل،زیباترین جلوه طبیعت (حفظ و نگهداری آن وظیفه همگانی است)
بیا تا گل برافشانیم و........ فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ :علی امیدی
مطالب اخیر
نویسندگان
با تصویب نامه هیئت محترم وزیران در تاریخ16.10.1392 با  عنوان برنامه بهینه سازی پایش، حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور،نسخه جدیدی برای بهره برداری از جنگل های کشور پیچیده شد.طبق ماده 6 این مصوبه حاکمیتی که حکم قانون را دارد(زیرا قانون ملی شدن جنگلها نیز ،در واقع،تصویب نامه هیئت وزیران بود)بهره برداری بصورت برش های بهداشتی و پرورشی تعریف و محدود شده است.
هرچند که تبعات اجرای این قانون لازم الاجرا،برای طرحهای جنگلداری تحت اقدام،ممکن است نابسامانی را در عملکرد مجریان طرحها بهمراه داشته باشد ولی با اقدامات جبرانی دولت، می توان به تداوم فعالیت های مدیریت منابع طبیعی در طرح های جنگلداری امیدوار بود.
از طرفی دیگر القاء دیدگاه های منفی و افراطی،فراتر از قانون تصویب شده اخیر،بی انصافی در حق کسانی است که عمری را برای جنگلبانی این کشور مصروف نموده اند , و اعتقاد دارند که مدیریت در چارچوب اجرای طرح های جنگلداری،مدیریت بهینه و کم هزینه برای دستیابی به اهداف حفاظت،احیاء ،اصلاح و بهره برداری اصولی از جنگل های تولیدی است که در سایه آن تولید ،اشتغال و بهره وری منابع تولید نیز حفظ شده و استمرار می یابند.
 ممنوعیت دخالت پرورشی در توده های جوان طبیعی،که در قانون مذکور مجاز شمرده شده است ،باعث می شود تا منابع درآمد طرح های جنگلداری فعلی کاهش شدید داشته باشند.
خلاصه کلام اینکه برنامه قانونی مذکور نگرانی های حافظان منابع طبیعی را مرتفع نموده، و لی باید مراقب باشیم تا بجای اصلاح ابرو،چشم را کور نکنیم!.بعبارتی دیگر تعطیلی طرحهای جنگلداری،مطمئنا به فاجعه ای تبدیل خواهد شد که تخریب آن کمتر از بهره برداری های شدید گذشته نیست.

برنامه بهینه سازی پایش، حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور

شماره۱۶۰۳۳۲/ت۴۱۰۷۴هـ                                               ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ 
برنامه بهینه سازی پایش، حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور 
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور
وزارت نفت ـ سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۲۸۵۰/۰۲۰ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۱ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره ماده (۱۴۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ برنامه بهینه سازی پایش، حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
 
برنامه بهینه سازی پایش، حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور 
ماده۱ـ در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ بهره برداری از جنگل: استفاده از ظرفیت های قابل تحمل اکولوژیکی و اقتصادی در چارچوب مدیریت پایدار جنگل ها.
ب ـ پارک جنگلی: مجموعه جنگلی طبیعی یا دست کاشت با محدوده معین که به دلیل موقعیت مکانی مناسب و قابلیت های طبیعی و جذابیت ها برای تأمین هدف های تفریحی، گردشگری، تفرجی، زیست محیطی و حفاظتی، مدیریت و استفاده می شود و به سه دسته پارک جنگلی طبیعی، طبیعت و دست کاشت تقسیم می گردد.
ج ـ جنگل حفاظتی: جنگلی که به علت شرایط خاص رویشگاه از قبیل شیب، حساسیت خاک به فرسایش، استعداد زمین به لغزش و رانش، خطر نابودی ذخایر جنگلی و بوم ساخت های (اکوسیستم) جنگل، حفظ منظر، زمین آبی و نظایر آن تحت مدیریت خاص قرار می گیرد.
دـ محصولات غیرچوبی: محصولاتی از قبیل ریشه، برگ، صمغ، مان، گال و پوست گونه های جنگلی.
هـ ـ برنامه ملی جنگلی: برنامه ای شامل محورهای کلی طرح های مدیریت منابع جنگلی و ارتباط آن با سایر فعالیت ها در سطح ملی و منطقه ای به منظور اعمال مدیریت پایدار جنگل.
وـ طرح مدیریت منابع جنگلی: سند مدونی از مجموعه فعالیت های اجرایی مرتبط با هم که براساس شاخص ها و نشانگرهای مدیریت پایدار جنگل برحسب زمان و مکان برای محدود ه ای از جنگل تهیه می گردد.
ماده۲ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است بهره برداری از جنگل های کشور را در چارچوب طرح مدیریت منابع جنگلی براساس شاخص ها و نشانگرهای مدیریت پایدار جنگل به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیأت دولت» است، ساماندهی نماید.
تبصره۱ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت، بسته های اجرایی حصول شاخص ها و نشانگرهای موضوع این ماده را ظرف یک سال تهیه و اجرا نماید.
تبصره۲ـ بهره برداری از جنگل هایی که تحت پوشش طرح های مدیریت منابع جنگلی نیستند تا زمانی که برای آنها طرح مدیریت منابع جنگلی تهیه و اجرا نشده است، تابع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ـ مصوب ۱۳۴۶ـ و اصلاحات بعدی آن می باشد.
ماده۳ـ بهره برداری از محصولات غیرچوبی صرفاً براساس تبصره (۷) الحاقی به ماده (۳) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ـ مصوب ۱۳۷۶ـ مجاز می باشد.
ماده۴ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه ملی جنگل های کشور را متناسب با شرایط رویشی مناطق پنجگانه (هیرکانی، ارسبارانی، زاگرسی، ایران تورانی و خلیج فارس و عمانی) با تأکید بر اصل حفاظت و توسعه پایدار ظرف یک سال تهیه و به هی أت وزیران ارئه نماید.
ماده۵ ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است با همکاری سازمان های جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و حفاظت محیط زیست نسبت به تعیین و ثبت یک منطقه در هر یک از مناطق رویشی پنجگانه جنگل های کشور به عنوان میراث طبیعی ملی و جهانی در چارچوب قوانین مربوط مبادرت نماید.
تبصره ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است منابع مورد نیاز برای اجرای این ماده را از محل بودجه عمومی، ردیف های درآمد ـ هزینه و سایر منابع در اختیار تأمین نماید.
ماده۶ ـ سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است اجرای طرح های جنگلداری در شمال کشور را به نحوی برنامه ریزی و مدیریت نماید که چوب حاصل از بهره برداری جنگل، صرفاً از درختان آسیب دیده (شکسته، افتاده، ریشه کن، آفت زده) وعملیات پرورشی تأمین گردد.
ماده۷ـ به منظور کاهش فشار جنگل نشینان و روستاهای حاشیه جنگل بر منابع جنگلی و جایگزینی سوخت های فسیلی به جای چوب و هیزم، وزارت نفت موظف است با همکاری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که واحدهای توزیع نفت و گاز مایع به منظور دسترسی آسانتر ساکنان روستاهای بالای بیست خانوار به سوخت های فسیلی در مکانهای مناسب مستقر شوند.
ماده۸ ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است نقشه جنگل های کشور را مبتنی بر استانداردهای حدنگاری (کاداستر) تهیه و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اخذ سند مالکیت آن با احداث خط تنسیق و تعیین مرز حایل انفال و مستثنیات اشخاص اقدام نموده و همزمان با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور با ایجاد سامانه مناسب نسبت به کنترل مساحت جنگل ها و پیشگیری از تخلفات مربوط اقدام نماید.
ماده۹ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است منابع مورد نیاز برای اجرای این تصویب نامه را از محل بودجه عمومی، ردیف های درآمد ـ هزینه و سایر منابع در اختیار تأمین نماید.
ماده۱۰ـ وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه موظف است گزارش روند اجرای آن را به صورت سالانه به هیأت وزیران ارائه نماید.
 
نوع مطلب :
برچسب ها : پایش، حفاظت، مدیریت بهینه، جنگلها، بهره برداری، بهداشتی، پرورشی،
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 12 شهریور 1393
چهارشنبه 9 مرداد 1398 10:07 ق.ظ
Pretty great post. I simply stumbled upon your weblog and wanted to mention that
I've really enjoyed surfing around your blog posts.
In any case I'll be subscribing for your rss feed and
I'm hoping you write once more very soon!
سه شنبه 1 مرداد 1398 12:28 ق.ظ
Does your blog have a contact page? I'm having trouble locating it but, I'd like to
send you an email. I've got some creative ideas for your blog you might be interested
in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it improve over time.

natalielise plenty of fish
دوشنبه 24 تیر 1398 04:56 ب.ظ
Excellent article! We will be linking to this great
content on our site. Keep up the good writing.
چهارشنبه 15 خرداد 1398 02:41 ب.ظ
Hi, I think your website might be having browser compatibility
issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet
Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
Other then that, excellent blog!
چهارشنبه 15 خرداد 1398 10:53 ق.ظ
Someone necessarily help to make significantly posts I'd state.
That is the very first time I frequented your website page and up to now?
I surprised with the research you made to create this particular publish
amazing. Fantastic job!
دوشنبه 13 خرداد 1398 03:35 ق.ظ
This is the perfect site for everyone who wants to find out about
this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I personally will need to…HaHa).
You certainly put a new spin on a subject which has been discussed for decades.

Wonderful stuff, just wonderful!
یکشنبه 12 خرداد 1398 04:25 ق.ظ
No matter if some one searches for his required thing, so he/she wants to
be available that in detail, so that thing is maintained over here.
جمعه 10 خرداد 1398 02:16 ق.ظ
I don't know if it's just me or if perhaps everyone else encountering problems with your site.

It appears like some of the written text within your
content are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and
let me know if this is happening to them too?

This might be a problem with my internet browser because
I've had this happen before. Appreciate it
پنجشنبه 9 خرداد 1398 07:47 ب.ظ
Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?

A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog stand out.
Please let me know where you got your design. Kudos
جمعه 27 اردیبهشت 1398 09:08 ب.ظ
Hi there! This is my 1st comment here so I just wanted to give
a quick shout out and say I truly enjoy reading through your articles.

Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the same topics?

Thanks!
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 04:29 ب.ظ
Have you ever thought about writing an e-book or guest authoring on other sites?
I have a blog based upon on the same topics you discuss and would love to have you share some
stories/information. I know my viewers would appreciate your
work. If you are even remotely interested, feel free to send me an email.
سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 04:27 ق.ظ
Appreciate the recommendation. Let me try it out.
شنبه 21 اردیبهشت 1398 10:16 ب.ظ
Greate post. Keep writing such kind of info on your page.
Im really impressed by it.
Hello there, You've performed an incredible job. I'll certainly digg it and in my view suggest to my friends.
I am confident they will be benefited from this website.
پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 07:14 ق.ظ
Someone essentially help to make seriously posts I would state.
That is the very first time I frequented your website page and
thus far? I amazed with the analysis you made to create this particular publish extraordinary.
Fantastic process!
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 10:32 ق.ظ
I every time spent my half an hour to read this web site's posts everyday
along with a mug of coffee.
سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 12:09 ق.ظ
I really like looking through a post that will make people think.
Also, many thanks for allowing for me to comment!
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 11:29 ب.ظ
erection remedy http://viagralim.us erection remedy !
I am genuinely delighted to read this webpage posts which contains tons of helpful data, thanks for providing such information.
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 06:13 ب.ظ
What's up all, here every one is sharing these kinds of familiarity, so it's pleasant to read
this blog, and I used to go to see this website all the time.
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 08:52 ب.ظ
I blog frequently and I genuinely thank you for your information. This article has really peaked my interest.
I am going to take a note of your website and keep checking for new details
about once a week. I opted in for your RSS feed as well.
پنجشنبه 29 فروردین 1398 09:51 ب.ظ
I’m not that much of a internet reader to be honest
but your blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your website to come back later on.
Cheers
یکشنبه 25 فروردین 1398 02:39 ق.ظ
Very energetic article, I liked that bit. Will there
be a part 2?
سه شنبه 13 آذر 1397 11:18 ب.ظ
It's actually a nice and helpful piece of info. I am happy that
you just shared this useful information with us.
Please stay us informed like this. Thanks for sharing.
چهارشنبه 30 آبان 1397 07:20 ب.ظ
I always used to read piece of writing in news papers but now as I am a
user of net thus from now I am using net for content, thanks to web.
یکشنبه 27 آبان 1397 10:32 ب.ظ
This is a topic which is near to my heart... Cheers! Exactly where are your contact details though?
جمعه 25 آبان 1397 10:01 ب.ظ
I'd like to thank you for the efforts you've put in penning this website.

I'm hoping to view the same high-grade content from
you in the future as well. In truth, your creative writing
abilities has encouraged me to get my very own blog now ;)
پنجشنبه 24 آبان 1397 07:04 ب.ظ
If some one desires expert view regarding blogging and site-building afterward i propose him/her to visit
this webpage, Keep up the good work.
چهارشنبه 23 آبان 1397 07:38 ب.ظ
Thank you for the auspicious writeup. It in fact
was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you!

By the way, how could we communicate?
سه شنبه 22 آبان 1397 07:43 ب.ظ
I'm not sure where you're getting your information, but great topic.
I needs to spend some time learning much more or understanding more.
Thanks for magnificent information I was looking for this info for my mission.
دوشنبه 14 آبان 1397 06:20 ق.ظ
Descargar facebook http://twitter.com/descargar_hq descargar facebook

Oh my goodness! Incredible article dude! Thanks, However
I am experiencing issues with your RSS. I don't
understand the reason why I am unable to join it. Is there anybody else
getting the same RSS issues? Anybody who knows the answer can you kindly respond?
Thanx!! Descargar facebook http://twitter.com/descargar_hq descargar facebook
یکشنبه 13 آبان 1397 04:35 ب.ظ
Descargar facebook http://twitter.com/descargar_hq descargar
facebook
Your style is really unique compared to other folks I've read stuff from.

Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I'll just book mark this site.
Descargar facebook http://twitter.com/descargar_hq descargar
facebook
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی