جنگل،زیباترین جلوه طبیعت (حفظ و نگهداری آن وظیفه همگانی است)
بیا تا گل برافشانیم و........ فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ :علی امیدی
مطالب اخیر
نویسندگان

نقدهایی که نسبت به تشکیل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی وارد هستند بشرح ذیل قابل جمع بندی است:

الف-سرمایه اولیه صندوق از دو بخش تامین می گردد:

1-بخش دولتی ، که ممکن است فرایند تامین اعتبار(یا از طریق تزریق مستقیم وجوه نقدی و یا از طریق فروش اموال غیرمنقول)، مدت زمان نسبتا طولانی را سپری نماید و چه بسا عدم تامین آن در زمانی که بهره برداران صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی به امید بهره مند شدن از کمک های وعده داده شده، از طرح مذکور استقبال نمایند ولی، کمک های مالی دولت، بموقع تامین نگردد. در نتیجه به یک باره از طرح موصوف دلسرد شده و حمایت واقعی از توسعه منابع طبیعی شکل نمی گیرد.

2-بخش غیر دولتی، که در صورت تامین اعتبار از طریق خرید سهام ارزان توسط اکثریت اعضاء ، بمانند گذشته، هیچ تضمینی به ارائه خدمات مالی به تمامی اعضاء جهت مشارکت همگانی برای توسعه منابع طبیعی وجود ندارد.ولی اگر تمرکز خرید سهام توسط سرمایه گذاران توسعه منابع طبیعی صورت بگیرد، هم امکان اجرای طرح یا پروژه خاص وجود دارد و هم امکان پشتیبانی مالی از پروژه های اجرایی در راستای توسعه منابع طبیعی وجود دارد.البته می توان بین شقوق مذکور با فراهم نمودن زمینه های جلب مشارکت،آموزش و ترویج،نظارت و هدایت بخش دولتی،طراحی برنامع جامع آمایشی و طرح جامع حوزه آبخیز، تاحدود زیادی تعداد بیشتری از بهره برداران بالقوه توسعه منابع طبیعی را زیر چتر حمایتی صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی جمع نمود. لذا می توان مشکل عمده این مبحث را، در راغب نمودن سرمایه گذاران کوچک و بزرگ در سرمایه گذاری مالی اولیه (خرید سهام بیشتر) و تامین اعتبار بخش غیر دولتی صندوق ذکر نمود.

النهایه اینکه، آیا اعتبار اولیه صندوق در یک مقطع(پروسه) زمانی، قابل تامین خواهد بود که بتوان آن را به مردم(جامعه هدف صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی)، وعده داده و بعد از تشکیل صنوق،بلافاصله حمایت عملی صندوق از اعضاء ، یعنی پرداخت مستمر تسهیلات شکل بگیرد.

 اگر این مهم تحقق یابد اعتماد مردم به صندوق بیشتر شده و مطمئنا با استقبال بیشتر بهره برداران،خصوصا بهره برداران بالقوه، توسعه تدریجی منابع طبیعی اتفاق خواهد افتاد.

ب-سابقه تشکیل تشکل های مشارکت پذیر مردمی (نظیر شرکت های تعاونی جنگل نشین در در دهه60 با هدف اجرای طرح های جنگلداری در شمال تشکیل گردید) نشان می دهد که متاسفانه اولا حمایت های بموقع از چنین تشکل هایی بصورت مستمر و یکنواخت و با برنامه مدون معمول نگردید.ثانیا منبع تامین اعتبار و حتی محل اجرای طرح،به کلی وابسته به سرمایه موجود منابع طبیعی بوده و با اجرای یک دوره طرح جنگلداری مشخص گردید که جنگل،توانایی تامین خوراک مورد نظر برای تامین سرمایه مالی مورد نیاز اعضاء را ندارد. از طرفی دیگر عدم ایجاد فضای مشارکتی،عدم فرهنگ سازی در مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و عدم توجه به تمامی توانمندیهای قابل بهره برداری و عضو گیری غلط از اعضاء غیر مرتبط، باعث گردید که علیرغم افزایش برداشت موجودی سرپا، بیشتر منابع به سمت اعطای کمک های مالی بی هدف به اعضاء تعاونی سوق داده شده و عملا پروژه های احیائی و حفاظتی بدون اعتبار مانده یا با اعتبارات اندک اجرا شده و در نتیجه نتایج ضعیفی را به بار بیاورند.

اذا با این تجربه تلخ، امید چندانی به توانمند سازی جوامع بومی محلی و جلب مشارکت عمومی برای توسعه منابع طبیعی وجود ندارد و در ابتدای تشکیل صندوق، اکثر مردم به فکر کمک های مالی رایگان خواهند بود و بهمین علت در بدو امر احتمال می رود که استقبال خوبی از تشکیل صندوق نمایند ولی بعدا نسبت به اجرای سیاست های اجرایی صندوق بی تفاوت باشند.

از اینرو می بایست ساز و کار های لازم با هدف جذب اعضاء صندوق برای نتیجه گرفتن از اجرای طرح ها و پروژه ها را در قالب طرح جامع مدون برای هر حوزه آبخیز اندیشید.

ج-فرایند طرح تشکیل صندوق در سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور توسط واحد خاصی تحت عنوان مجری تشکیل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی کشور در دست اقدام قرار دارد. اولا امید است که دفتر آموزش و ترویج سازمان و در سطحی بالاتر ، آموزش و ترویج وزارت متبوعه بویژه موسسه تحقیقات جنگلها از طرح مذکور بواسطه ارتباط وظایف، حمایت و هماهنگی لازم را معمول نمایند.ثانیا حوزه های عملیاتی سازمان نظیر معاونت امور جنگل،معاونت آبخیزداری،دفاتر مرتع و ممیزی و حفاظت و... با هماهنگی یکدیگر نسبت به تهیه دستورالعملهای فنی طراحی طرح های مشارکت پذیر، عملا و نه در شعار( و در پروسه زمانی تا راه اندازی صنوق ها در کشور)، مشارکت جدی داشته باشند. بعنوان مثال طرح جنگلداری مشارکتی با دستورالعمل فعلی که در هیچ جای آن نحوه مشارکت مردم تعریف یا پیش بینی نشده است نمی تواند عملا مشارکت جنگل نشینان را در توسع مدیریت منابع طبیعی تامین نماید( به گواه تجربه تلخی که در زمینه تشکیل تعاونی های مردمی برای اجرای طرح های جنگلداری داشتیم). بنابراین نیازمند دستورالعمل های خاص در طرح های جنگلداری،مرتعداری ،آبخیزداری ، جنگلکاری، حفاظتی و....هستیم.از طرفی دیگر نیز در خارج از اراضی ملی نیز نیازمند طرح ها ی هادی منابع طبیعی و کشاورزی در هر حوزه آبخیز هستیم.

بنابر آنچه ذکر گردید سئوال اساسی اینست که آیا عملا هماهنگی کلیه قوای سازمانی برای تشکیل و فعالیت صندوق های حمایت از منابع طبیعی وجود دارد؟

د-بیش ار 80 در صد اراضی کشور به عنوان انفال در اختیار حکومت اسلامی است که سازمان جنگلها متولی اداره آن می باشد. اراضی ملی اعم از عین یا منفعت بعنوان مهم ترین دارایی ملکی کشور، منشاء بزه ها و تخلفات منابع طبیعی است. مشارکت پذیری مردم در مدیریت منابع طبیعی که با ویژگی وسعت بسیار زیاد و ارتباط جوامع بومی محلی و سایر افراد همراه است، بصورت بالقوه با احتمال خطر وقوع تخلفات متعدد در اراضی ملی و دولتی مواجهه است.

از همین الان افراد سودجو،سوداگر،زمین خوار و متخلفین سابقه دار و بالقوه در کمین نشسته اند که از نقائص اجرایی طرح تشکیل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی، سوء جریانی برای تخلفات خود پیدا کرده و راه ندازی کنند.

لذا سئوال اساسی این است که چگونه ساز و کار پیشگیری،کنترل و نظارت مستمر بر فرایند تشکیل و فعالیت صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی در استانها تعبیه و عمل می نماید؟

ه- طبیعی است که بعد از تشکیل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی،فعالیت  صندوق ها آغاز می شود. نگاه های خوش بینانه  و بد بینانه به صندوق، احتمالات مختلفی را در اذهان متصور می سازد.

ولی آنچه که اهمیت دارد فعالیت صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی است که باید گفت از فرایند تشکیل صندوق ها مهم ترند.لذا از الان باید با هماهنگی کلیه قوای سازمانی و با بهره گیری از تجارب تلخ و شیرین گذشته ،نقشه راهی را طراحی نمود که با موفقیت به اهداف مقدس از پیش تعیین شده نائل آمد.        

نوع مطلب : یادداشت ها و تحلیل های شخصی، 
برچسب ها : صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی، توسعه، اراضی ملی، جوامع بومی محلی، مدیریت منابع طبیعی، مشارکت مردمی،
لینک های مرتبط :
          
شنبه 26 اردیبهشت 1394
چهارشنبه 2 بهمن 1398 01:25 ب.ظ
Thanks for sharing such an article with. I found it very helping and it actually worked for me. Keep it up with your job.
یکشنبه 29 دی 1398 06:58 ب.ظ
Remarkable! Its really amazing post, I have got much clear idea about from this article.
چهارشنبه 25 دی 1398 10:49 ب.ظ
Thank you for the great content. I am glad I have taken the time to see this.
دوشنبه 23 دی 1398 07:58 ب.ظ
Howdy! This blog post couldn’t be written much better! Looking through this article reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I’ll send this information to him. Fairly certain he’ll have a great read. I appreciate you for sharing!
سه شنبه 17 دی 1398 09:26 ب.ظ
This is a really great site!So much useful information and handy tips, thanks a lot =)
یکشنبه 15 دی 1398 08:14 ب.ظ
You need to take part in a contest for one of the greatest websites on the web. I’m going to highly recommend this site!
پنجشنبه 12 دی 1398 05:43 ب.ظ
I was able to find good advice from your articles.
جمعه 6 دی 1398 01:02 ب.ظ
I’m impressed, I must say. Truly rarely do I encounter a weblog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail around the head. Your concept is outstanding; the problem is an element that insufficient persons are speaking intelligently about. We are delighted we stumbled across this around my look for something concerning this.
دوشنبه 18 آذر 1398 09:17 ق.ظ
Download ringtones, message tones, alert tones etc... Free mobile ringtones for all type of phones, shared and submitted by our users. Choose from over 41000 ringtones uploaded under various categories. Get the latest ringtones in mp3 file format and set the coolest, trendiest tone as your mobile ringtone.<br>

<a href=https://dolotnuthietke.com>s m s ringtone download mp3</a>
<a href=https://dolotnuthietke.com>k g f movie ringtone download mp3</a>
<a href=https://dolotnuthietke.com>ringtone download mp3 music</a>
<br>

Access unlimited number of ringtones and download them with out sign up or registration. Surveys reveal that more than half of the mobile phone users between 15 to 30 years of age download ringtones at least once. To upload and share your collection of ringtones with other, click the 'Upload Ringtone' button and submit .mp3 files under 2MB in size.<br>

<a href="http://www.jalalsa.ir/post/388/">download ringtone mp3</a>
69b84_b
سه شنبه 17 مرداد 1396 01:57 ب.ظ
When someone writes an article he/she retains the idea of a
user in his/her brain that how a user can be aware of
it. So that's why this paragraph is amazing. Thanks!
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:19 ق.ظ
You can definitely see your enthusiasm in the article
you write. The arena hopes for even more passionate writers like you who aren't afraid
to mention how they believe. All the time go after
your heart.
جمعه 30 تیر 1396 04:54 ب.ظ
Hello! I've been reading your web site for a while now and finally
got the courage to go ahead and give you a shout out from
Kingwood Texas! Just wanted to mention keep up the fantastic
work!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو