جنگل،زیباترین جلوه طبیعت (حفظ و نگهداری آن وظیفه همگانی است)
بیا تا گل برافشانیم و........ فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ :علی امیدی
مطالب اخیر
نویسندگان

نقدهایی که نسبت به تشکیل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی وارد هستند بشرح ذیل قابل جمع بندی است:

الف-سرمایه اولیه صندوق از دو بخش تامین می گردد:

1-بخش دولتی ، که ممکن است فرایند تامین اعتبار(یا از طریق تزریق مستقیم وجوه نقدی و یا از طریق فروش اموال غیرمنقول)، مدت زمان نسبتا طولانی را سپری نماید و چه بسا عدم تامین آن در زمانی که بهره برداران صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی به امید بهره مند شدن از کمک های وعده داده شده، از طرح مذکور استقبال نمایند ولی، کمک های مالی دولت، بموقع تامین نگردد. در نتیجه به یک باره از طرح موصوف دلسرد شده و حمایت واقعی از توسعه منابع طبیعی شکل نمی گیرد.

2-بخش غیر دولتی، که در صورت تامین اعتبار از طریق خرید سهام ارزان توسط اکثریت اعضاء ، بمانند گذشته، هیچ تضمینی به ارائه خدمات مالی به تمامی اعضاء جهت مشارکت همگانی برای توسعه منابع طبیعی وجود ندارد.ولی اگر تمرکز خرید سهام توسط سرمایه گذاران توسعه منابع طبیعی صورت بگیرد، هم امکان اجرای طرح یا پروژه خاص وجود دارد و هم امکان پشتیبانی مالی از پروژه های اجرایی در راستای توسعه منابع طبیعی وجود دارد.البته می توان بین شقوق مذکور با فراهم نمودن زمینه های جلب مشارکت،آموزش و ترویج،نظارت و هدایت بخش دولتی،طراحی برنامع جامع آمایشی و طرح جامع حوزه آبخیز، تاحدود زیادی تعداد بیشتری از بهره برداران بالقوه توسعه منابع طبیعی را زیر چتر حمایتی صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی جمع نمود. لذا می توان مشکل عمده این مبحث را، در راغب نمودن سرمایه گذاران کوچک و بزرگ در سرمایه گذاری مالی اولیه (خرید سهام بیشتر) و تامین اعتبار بخش غیر دولتی صندوق ذکر نمود.

النهایه اینکه، آیا اعتبار اولیه صندوق در یک مقطع(پروسه) زمانی، قابل تامین خواهد بود که بتوان آن را به مردم(جامعه هدف صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی)، وعده داده و بعد از تشکیل صنوق،بلافاصله حمایت عملی صندوق از اعضاء ، یعنی پرداخت مستمر تسهیلات شکل بگیرد.

 اگر این مهم تحقق یابد اعتماد مردم به صندوق بیشتر شده و مطمئنا با استقبال بیشتر بهره برداران،خصوصا بهره برداران بالقوه، توسعه تدریجی منابع طبیعی اتفاق خواهد افتاد.

ب-سابقه تشکیل تشکل های مشارکت پذیر مردمی (نظیر شرکت های تعاونی جنگل نشین در در دهه60 با هدف اجرای طرح های جنگلداری در شمال تشکیل گردید) نشان می دهد که متاسفانه اولا حمایت های بموقع از چنین تشکل هایی بصورت مستمر و یکنواخت و با برنامه مدون معمول نگردید.ثانیا منبع تامین اعتبار و حتی محل اجرای طرح،به کلی وابسته به سرمایه موجود منابع طبیعی بوده و با اجرای یک دوره طرح جنگلداری مشخص گردید که جنگل،توانایی تامین خوراک مورد نظر برای تامین سرمایه مالی مورد نیاز اعضاء را ندارد. از طرفی دیگر عدم ایجاد فضای مشارکتی،عدم فرهنگ سازی در مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و عدم توجه به تمامی توانمندیهای قابل بهره برداری و عضو گیری غلط از اعضاء غیر مرتبط، باعث گردید که علیرغم افزایش برداشت موجودی سرپا، بیشتر منابع به سمت اعطای کمک های مالی بی هدف به اعضاء تعاونی سوق داده شده و عملا پروژه های احیائی و حفاظتی بدون اعتبار مانده یا با اعتبارات اندک اجرا شده و در نتیجه نتایج ضعیفی را به بار بیاورند.

اذا با این تجربه تلخ، امید چندانی به توانمند سازی جوامع بومی محلی و جلب مشارکت عمومی برای توسعه منابع طبیعی وجود ندارد و در ابتدای تشکیل صندوق، اکثر مردم به فکر کمک های مالی رایگان خواهند بود و بهمین علت در بدو امر احتمال می رود که استقبال خوبی از تشکیل صندوق نمایند ولی بعدا نسبت به اجرای سیاست های اجرایی صندوق بی تفاوت باشند.

از اینرو می بایست ساز و کار های لازم با هدف جذب اعضاء صندوق برای نتیجه گرفتن از اجرای طرح ها و پروژه ها را در قالب طرح جامع مدون برای هر حوزه آبخیز اندیشید.

ج-فرایند طرح تشکیل صندوق در سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور توسط واحد خاصی تحت عنوان مجری تشکیل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی کشور در دست اقدام قرار دارد. اولا امید است که دفتر آموزش و ترویج سازمان و در سطحی بالاتر ، آموزش و ترویج وزارت متبوعه بویژه موسسه تحقیقات جنگلها از طرح مذکور بواسطه ارتباط وظایف، حمایت و هماهنگی لازم را معمول نمایند.ثانیا حوزه های عملیاتی سازمان نظیر معاونت امور جنگل،معاونت آبخیزداری،دفاتر مرتع و ممیزی و حفاظت و... با هماهنگی یکدیگر نسبت به تهیه دستورالعملهای فنی طراحی طرح های مشارکت پذیر، عملا و نه در شعار( و در پروسه زمانی تا راه اندازی صنوق ها در کشور)، مشارکت جدی داشته باشند. بعنوان مثال طرح جنگلداری مشارکتی با دستورالعمل فعلی که در هیچ جای آن نحوه مشارکت مردم تعریف یا پیش بینی نشده است نمی تواند عملا مشارکت جنگل نشینان را در توسع مدیریت منابع طبیعی تامین نماید( به گواه تجربه تلخی که در زمینه تشکیل تعاونی های مردمی برای اجرای طرح های جنگلداری داشتیم). بنابراین نیازمند دستورالعمل های خاص در طرح های جنگلداری،مرتعداری ،آبخیزداری ، جنگلکاری، حفاظتی و....هستیم.از طرفی دیگر نیز در خارج از اراضی ملی نیز نیازمند طرح ها ی هادی منابع طبیعی و کشاورزی در هر حوزه آبخیز هستیم.

بنابر آنچه ذکر گردید سئوال اساسی اینست که آیا عملا هماهنگی کلیه قوای سازمانی برای تشکیل و فعالیت صندوق های حمایت از منابع طبیعی وجود دارد؟

د-بیش ار 80 در صد اراضی کشور به عنوان انفال در اختیار حکومت اسلامی است که سازمان جنگلها متولی اداره آن می باشد. اراضی ملی اعم از عین یا منفعت بعنوان مهم ترین دارایی ملکی کشور، منشاء بزه ها و تخلفات منابع طبیعی است. مشارکت پذیری مردم در مدیریت منابع طبیعی که با ویژگی وسعت بسیار زیاد و ارتباط جوامع بومی محلی و سایر افراد همراه است، بصورت بالقوه با احتمال خطر وقوع تخلفات متعدد در اراضی ملی و دولتی مواجهه است.

از همین الان افراد سودجو،سوداگر،زمین خوار و متخلفین سابقه دار و بالقوه در کمین نشسته اند که از نقائص اجرایی طرح تشکیل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی، سوء جریانی برای تخلفات خود پیدا کرده و راه ندازی کنند.

لذا سئوال اساسی این است که چگونه ساز و کار پیشگیری،کنترل و نظارت مستمر بر فرایند تشکیل و فعالیت صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی در استانها تعبیه و عمل می نماید؟

ه- طبیعی است که بعد از تشکیل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی،فعالیت  صندوق ها آغاز می شود. نگاه های خوش بینانه  و بد بینانه به صندوق، احتمالات مختلفی را در اذهان متصور می سازد.

ولی آنچه که اهمیت دارد فعالیت صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی است که باید گفت از فرایند تشکیل صندوق ها مهم ترند.لذا از الان باید با هماهنگی کلیه قوای سازمانی و با بهره گیری از تجارب تلخ و شیرین گذشته ،نقشه راهی را طراحی نمود که با موفقیت به اهداف مقدس از پیش تعیین شده نائل آمد.        

نوع مطلب : یادداشت ها و تحلیل های شخصی، 
برچسب ها : صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی، توسعه، اراضی ملی، جوامع بومی محلی، مدیریت منابع طبیعی، مشارکت مردمی،
لینک های مرتبط :
          
شنبه 26 اردیبهشت 1394
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات